Computerboek 4
oefening 4.10

Invuloefening

Klik onderaan de bladzijde op "Controle" als je helemaal klaar bent.

Lees deze tekst en geef antwoord op de vragen

ik heet Hans. ik ben een jongen.
mijn vader heet Tom. mijn moeder heet Els.
ik heb een zus. zij heet Ellie.
onze baby heet Joke.
ik heb ook een vriend. mijn vriend heet Kees.


let op: na een komma (,) altijd een spatie intikken!
   1. hoe heet de jongen? .
   2. is Hans een meisje? .
   3. heeft Hans een broer? .
   4. hoe heet zijn moeder? .
   5. hoe heet zijn vader? .
   6. is de baby een meisje? .
   7. is Ellie een broer? .
   8. hoe heet de baby? .
   9. wie is Kees? .
 10. is een vriendin een jongen? .