Computerboek 2
oefening 2.8

Invuloefening

Klik onderaan de bladzijde op "Controle" als je helemaal klaar bent.
Vul in:
1. kleuren -   ik de tekening.
2. lezen -   ik een boek.
3. schrijven -   jij in de map.
4. zitten -   zij op de stoel.
5. tekenen -   jij op het bord.
6. pakken -   ik de pen.
7. schrijven -   zij in het schrift.
8. kleuren -   jij het plaatje.
9. lezen -   jij het boek.
10. zitten -   ik op de tafel.
11. schrijven -   ik met de pen.
12. pakken -   jij het gum.
13. tekenen -   zij de meester.
14. lezen -   ik in de klas.
15. kleuren -   hij met een kleurpotlood.