Computerboek 10
oefening 10.8

Invuloefening

Klik onderaan de bladzijde op "Controle" als je helemaal klaar bent.
Scheidbare werkwoorden
voorbeeld:
uitdoen   Fatma doet de lamp uit.
1. opstaan  
Hij om zeven uur .
2. uittrekken  
Jullie jullie schoenen .
3. insteken  
Mevrouw Smit de sleutel het slot.
4. opendoen  
Jij het boek .
5. schoonmaken  
De jongens de kopjes .
6. opbellen  
De leerling de meester .
7. afmaken  
Ik mijn lessen .
8. aandoen  
De juf de televisie .
9. aantrekken  
Moeder haar jurk .
10. binnenkomen  
Ik de school .