Nederlands voor anderstaligen
oefening 9.3

Invuloefening

Klik onderaan de bladzijde op "Controle" als je helemaal klaar bent.
Grote getallen
Schrijf met cijfers:
1. duizend éénentwintig    =
2. drieëntwintighonderd elf    =
3. tweeduizend achthonderd zesendertig    =
4. zesenveertighonderd vijfenzeventig    =
5. vierenveertighonderd drieënveertig    =
6. vierduizend vierhonderd vierenveertig    =
7. negentienhonderd tweeënnegentig    =
8. elfhonderd twaalf    =
9. tweeduizend tien    =
10. negenenzeventighonderd zesenzeventig    =
11. achtduizend tweehonderd twaalf    =
12. duizend één    =
13. negenennegentighonderd achtenzestig    =
14. negenhonderd negenennegentig    =
15. vierendertighonderd drieënvijftig    =
16. één miljoen    =