Nederlands voor anderstaligen
oefening 7.8

Invuloefening

Klik onderaan de bladzijde op "Controle" als je helemaal klaar bent.
Voorbeeld:
de bus is leeg - de lege bus

 1. de kast is bruin  - de  kast
   16. de fiets is nieuw  - de  fiets
 2. de tafel is groot  - de  tafel
 17. de juf is streng  - de  juf
 3. het haar is blond  - het haar
 18. het boek is mooi  - het boek
 4. het raam is rond  - het raam
 19. de broek is schoon  - de  broek
 5. het touw is kort  - het touw
 20. de fles is vol  - de  fles
 6. het meisje is dik  - het meisje
 21. de tas is rood  - de  tas
 7. de jas is zwart  - de  jas
 22. het huis is lelijk  - het huis
 8. de plaat is vierkant  - de  plaat
 23. de handdoek is droog  - de  handdoek
 9. de plant is groen  - de  plant
 24. het koekje is lekker  - het koekje
10. het papier is wit  - het papier
 25. de juf is aardig  - de  juf
11. de vinger is krom  - de  vinger
 26. het uniform is blauw  - het uniform
12. de sok is vuil  - de  sok
 27. de jongen is klein  - de  jongen
13. de vogel is geel  - de  vogel
 28. het boek is dun  - het boek
14. de auto is kapot  - de  auto
 29. de weg is lang  - de  weg
15. het boek is leuk  - het boek
 30. de straat is nat  - de  straat