Nederlands voor anderstaligen
oefening 5.11

Meerkeuze oefening

o of oo
Kies het goede antwoord: