Nederlands voor anderstaligen
oefening 2.2

Invuloefening

Klik onderaan de bladzijde op "Controle" als je helemaal klaar bent.

Optellen:   drie plus vier is zeven   3 + 4 = 7
Aftrekken:   tien min zeven is drie   10 - 7 = 3  
schrijf de som met cijfers
optelling of aftrekking?
 1.  acht plus drie is elf  
11.   6 + 3 = 9   
 2. dertien min drie is tien   
12.   9 - 2 = 7   
 3. zeventien min negen is acht   
13.   17 + 3 = 20   
 4. vijftien plus vier is negentien   
14.   11 + 2 = 13   
 5. veertien min zes is acht   
15.   20 - 3 = 17   
 6. twaalf plus twee is veertien   
16.   14 - 7 = 7   
 7. vijftien plus vijf is twintig   
17.   15 + 4 = 19   
 8. zestien min zeven is negen   
18.   8 + 7 = 15   
 9. zeventien plus één is achttien   
19.   10 - 10 = 0   
10. negentien min vijf is veertien   
20.   14 + 4 = 8