Nederlands voor anderstaligen
oefening 10.11

Invuloefening

Klik onderaan de bladzijde op "Controle" als je helemaal klaar bent.
Lettergrepen
Maak van de lettergrepen een woord.

Voorbeeld:
pu - com - ter     computer
 1. trui - sport  
    16. on - voor - tig - zich  
 2. lood - pot - je  
   17. han - mis - de - len  
 3. ken - zie - to - au  
   18. jaars - dag - nieuw  
 4. pel - lijn - stip  
   19. au - vracht - to  
 5. on - ge - mo - lijk  
   20. gas - ste - aan - ker  
 6. ren - te - gis  
   21. fout - schrijf  
 7. dag - der - don  
   22. storm - herfst  
 8. bol - tje - bloem - le  
   23. der - lands - Ne  
 9. va - mer - zo - kan - tie  
   24. kan - va - kerst - tie  
10. on - wij - zer - der  
   25. pel - post - stem  
11. ra - res - le  
   26. ster - koop - ver  
12. del - lijk - mid - on  
   27. de - kun - wis  
13. grap - ma - ker - pen  
   28. le - sport - raar  
14. da - pin - je - noot  
   29. boe - kast - ken  
15. toor - kan - post  
   30. licht - keers - ver